Η paidodontiatros.eu αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων του χρήστη που θα συμπληρώσει την φόρμα επικοινωνίας.
Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή και απόρρητα. Η διατήρηση του απορρήτου θεωρείται δεδομένη.
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ο χρήστης που θα συμπληρώσει την φόρμα επικοινωνίας, μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία που τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.