•  Εξέταση, προληπτικός έλεγχος, καθαρισµός, φθορίωση.
•  Διδασκαλία σωστής στοµατικής υγιεινής για την πρόληψη τερηδόνας και ουλίτιδας
•  Έλεγχος και καθοδήγηση σωστής διατροφής και δίαιτας.
•  Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισµών (sealants).
•  Διάγνωση, ακτινογραφικός έλεγχος και θεραπεία της τερηδόνας µε εµφράξεις (σφραγίσµατα).
•  Ενδοδοντική θεραπεία (πολφοτοµές, απονευρώσεις) σε νεογιλά και µόνιµα δόντια.
•  Αντιµετώπιση επιβλαβών στοµατικών έξεων (θηλασµός δακτύλου, µπιµπερό, πιπίλα).
•  Αντιµετώπιση προβληµάτων διάπλασης των δοντιών.
•  Αντιµετώπιση οδοντικών τραυµατισµών σε νεογιλά και µόνιµα δόντια.
•  Έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη ορθοδοντικών ανωµαλιών.
•  Εσωτερική και εξωτερική λεύκανση δοντιών
•  Αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση περιστατικών µε φαρµακευτική προσέγγιση (µέθη, γενική αναισθησία) όπου κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν συνεννόησης µε τους γονείς.